Meydan Online Sınav Merkezi Girişi

BİLSEM

May 9, 2016/ By: Meydanbutikeğitim

BİLSEM NEDİR?

”Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri”nin kısaltılmış hâli olan BİLSEM, ilkokul aşamasında sınavla tespit edilen ve özel yeteneklere sahip olan öğrencilerin, normal eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışan, devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir BİLSEM olmakla beraber; nüfus sayısına ve yoğunluğuna göre büyükşehirlerde birden fazla BİLSEM bulunabilmektedir.

ÇOCUĞUNUZ KALABALIKTA KAYBOLMASIN!

Her çocuk birçok yetenekle kuşatılmış bir biçimde hayatına başlar. Yetenekli çocuklar, günlük hayat içerisinde doğru kişilerle karşılaştıklarında ve genellikle de bazı tesadüflerle ortaya çıkarlar. BİLSEM’lerin amacı, üstün yetenekli çocukların sahip oldukları yetenekleri hızlı bir biçimde keşfetmek, bu yetenekleri geliştirmek, kendilerine ve topluma ileride faydalı birer birey olmalarını sağlamaktır.

Her çocuk biriciktir!

Çocuğunuzun kendine özgü yeteneklerini fark etmesini sağlayın!

BİLSEM’E BAŞVURU NASIL YAPILIR?

BİLSEM’lere öğrenci seçimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Sınav, ilkokul 1. 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital ortamda yapılmaktadır. Sınava katılacak olan öğrenciler, okumakta oldukları okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan bir form ile aday gösterilmektedirler.

ADAY GÖSTERİLDİKTEN SONRA NE YAPILMALI?

Aday gösterilen tüm öğrenciler ”Grup Tarama Sınavı”na girmelidir. Öğrenciler İl Tanılama Sınav Komisyonu tarafından belirlenen randevu tarihinde sınava gireceklerdir.

Tüm Türkiye’de Grup Tarama Uygulaması bittikten ve sonuçlara göre ülke ortalaması belirlendikten sonra bireysel değerlendirmeye hak kazananlar www.meb.gov.tr sitesinden ilan edilecektir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere ayrıca bir randevu verilecektir.

GRUP TARAMA SINAV SORULARI NELERDİR?

Dijital ortamda gerçekleştirilen bu sınavda birçok farklı kategoriden eşleştirme, mantık yürütme gibi alanlarda sorular sorulmaktadır.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLER?

Bireysel zeka testi sonuçlarına bakılarak öğrencilere BİLSEM kayıt hakkı sunulur. Adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanmışlardır. Resim ve/veya müzik alanlarında da yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında daha önceden belirlenmiş puanı alan öğrenciler resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak BİLSEM’e kaydedilir.

EĞİTİM DÖNEMLERİ NASILDIR?

BİLSEM’lerde eğitim-öğretim dönemleri üçe ayrılmıştır: Birinci Dönem (EYLÜL-OCAK), İkinci Dönem (ŞUBAT-HAZİRAN), Üçüncü Dönem ise yaz okulu veya kamp olacak şekilde (TEMMUZ-AĞUSTOS) aylarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. BİLSEM tarafından, öğrencinin örgün eğitimini aksatmayacak biçimde sabah, öğle ya da akşam eğitim alması sağlanır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’unu geçemez! Mazereti olmadan bu süreyi aşan veya eğitimlere katılmayan öğrencilerin kayıtları BİLSEM tarafından silinir.

BİLSEM’LERDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAPILIR MI?

Bu merkezlerde öğrencilere, akademik başarılarıyla ilgili herhangi bir sınav uygulanmaz. Sınav yapılmadığı gibi ölçme ve değerlendirme işlemlerinde puan ya da not da kullanılmaz. Uygulanan eğitimlerin her aşamasında önceden belirlenmiş formlar kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır. Programı tamamlayan öğrencilere de ”Program Tamamlama Belgesi” verilir.

Meydan Butik Eğitim