Meydan Online Sınav Merkezi Girişi

YKS(TYT-AYT-YDT)NEDİR?

May 9, 2016/ By: Meydanbutikeğitim

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), üç ayrı sınav tipinin uygulanmasıyla her aday için iki oturumdan oluşmaktadır. 1.Oturum Temel Yeterlilik Testi-TYT, 2.oturum ise Alan Yeterlilik Testi-AYT veya Yabancı Dil Testi-YDT olarak geçmektedir. 1.oturum olan TYT sınavına her aday girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alan adaylar AYT veya YDT oturumlarına girmeye hak kazanırlar . YKS sonucuna genel olarak TYT oturumunun etkisi %40, AYT ve YDT oturumlarının etkisi ise %60 olarak belirlenmiştir.

TYT (Temel Yeterlilik Testi)

Temel Yeterlilik Testi’ne tüm adaylar gireceği için bu sınavın soru ağırlığı Matematik ve Türkçe branşları üzerindedir. TYT olarak kısaltılan bu ilk oturumda öğrencilere 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Fen Bilimleri ve 20 Sosyal Bilimler olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 135 dakikadır. TYT sınavında 150 puan ve üzerini alan adaylar üniversitelerin 2 yıllık önlisans programlarını tercih etmeye hak kazanırlar. TYT sınavında en az 200 puan alan adayların puanı 2 yıl geçerli kabul edilir. Bununla birlikte AYT oturumuna katılarak buradan alacakları yeterli puan ile üniversitelerin 4+ yıllık lisans programlarını tercih edebilirler. Bu husustaki detaylar da AYT başlığımız altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Türkçe testinde; Türkçe’yi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime bilgisi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülmektedir
Matematik testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematikprensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülmektedir.
Sosyal Bilimler testinde; Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih alanları;
Fen Bilimleri testinde ise; Fizik, Kimya ve Biyoloji alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler ölçülmektedir.

AYT (Alan Yeterlilik Testi)

TYT sınavından bir gün sonra yapılması planlanan AYT oturumu 40 Matematik, 40 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, 40 Fen Bilimleri, 40 Sosyal Bilimler-2 olmak üzere toplam 160 sorudan oluşmaktadır. Adaylar tercih edecekleri bölümlere göre belli branşlardaki sorulara ağırlık vermelidirler. Baraj puanı (TYT ile birlikte değerlendirilerek) 180 olarak belirlenen bu sınavın kazanmak istediğiniz lisans programı tercihindeki ağırlığı TYT sınavına göre daha fazla olacaktır. TYT’den en az 150 puan almak koşulu ile TYT ve AYT sınavlarından alınan puanların birlikte değerlendirilmesi neticesinde hesaplanan Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel puanlarından en az birinin 180 puan olması halinde üniversitelerin 4+ yıllık fakülteleri tercih edilebilir. TYT ve AYT oturumlarının birlikte değerlendirilmesinde TYT oturumunda elde edilen puanın %40’ı, AYT oturumunda elde edilen puanın ise %60’ı esas alınarak hesaplama yapılır. Sınav süresi 180 dakikadır.

YDT (Yabancı Dil Testi)

Üniversitelerin yabancı dil öğretmenliği, yabancı dil ve edebiyatı, mütercim tercümanlık gibi bölümlerini tercih edecek adaylar TYT sınavı sonrası bu oturuma katılmaları gerekmektedir. Bu alanla ilgili detaylı bilgiye www.meydandilkent.net web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Meydan Butik Eğitim